Bostadsrättsföreningen Sommaren

Skåne län

Information

I Bjuv finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Sommaren. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Sommaren i Skåne län. Bjuv är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1984-05-17 så har Bostadsrättsföreningen Sommaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Sommaren och det finns fler bolag som är det i Bjuv.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sommaren så kan man gör det genom att posta ett brev till Häljarpsv. 65, 269 94, Båstad. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Sommaren så kan ni göra det på 042-70225.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta hus i Bjuvs kommun och att mot ersättning upplåta lägenheter åt medlemmarna med nyttjanderätt under obegränsad tid, nämnd bostadsrätt.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jönsson, Laila Gudrun Birgitta som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristensson, Monika Ann-Katrin som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Paul Ralf som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Sten, Ulla Marianne som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Wollin, Hans Otto Börje som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Martinha Ethel som är född 1974 och har titeln SuppleantJönsson, Sonja Katarina Annika som är född 1974 och har titeln Suppleant, Svensson Andersson, Inga-Stina H A som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Sommaren har 716407-2451 som sitt organisationsnummer.