HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv

Skåne län

Information

716438-4112 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Bjuv som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv finns i.

HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv har varit registrerat sedan 1987-01-14 och det finns flera verksamheter i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv är och det finns flera verksamheter i Bjuv som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ingrid Andersson, Rose-Marie Persson, Kurt Persson och Mats Rosén, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Bumerangen i Bjuv och det är Andersson, Ingrid Mariann som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Leif Ingmar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ann Rose-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kurt Evert som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Mats Anders som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans Börje som är född 1922 och har titeln Suppleant