Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Bjuv och Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv är ett Bostadsrättsförening och skapades 1989-06-06. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Bjuv där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv ska trivas.

I Bjuv så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv och det finns flera verksamheter som är det idag i Bjuv.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv är Igerman, Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson Trkulja, Britt Inger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Linda Marianne som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Marlene Elisabeth som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Susanne Charlotte som är född 1972 och har titeln SuppleantKnutsson, Harriet Eva Marianne som är född 1961 och har titeln Suppleant, Svensson, Jette Monberg som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 2 i Bjuv har 716438-9905 som sitt organisationsnummer.