Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv

Skåne län

Information

716438-9913 är organisationsnummer för företaget Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Bjuv som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv har varit registrerat sedan 1989-06-06 och det finns flera företag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv är och det finns flera bolag i Bjuv som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Karin Borglund, Fredrik Wahlberg och Bo Johansson, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
BALTZARSGATAN 25, 211 36, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Falken nr 1 i Bjuv och det är Borglund, Karin Ingegerd som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bo Kenneth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlberg, Fredrick Per Martin som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Eva Christina Martha som är född 1949 och har titeln Suppleant, Rosén Kristensen, Malin Ulrika som är född 1968 och har titeln Suppleant, Zander, Bengt Ingvar som är född 1942 och har titeln Suppleant