HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Bjuv som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv finns. I Bjuv så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Bjuv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv har idag 743000-0906 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Martina Holmström, Tomasz Gapinski, Assar Nordin och och Anders Strandmark två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Vallmon i Bjuv så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gapinski, Tomasz som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmström, Martina Ursula som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Martta Maria som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Erik Assar som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Hans Lindy Köhler som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandmark, Hans Per Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot.