Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1

Skåne län

Information

I Bjuv finns det ett Bostadsrättsförening som heter Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1. Det finns flera verksamheter som liknar Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 i Skåne län. Bjuv är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1954-12-31 så har Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 varit registrerat. Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 och det finns fler verksamheter som är det i Bjuv.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Bondesson, Ulla Marianne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Davidsson, Lars Daniel som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmkvist, Gerd Gun-Britt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Grövnes, Christer som är född 1975 och har titeln Suppleant, Hallin, Kenny Mattias som är född 1986 och har titeln SuppleantJohansson, Åsa Pernilla som är född 1967 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Ekebyhus nr 1 har 743000-1979 som sitt organisationsnummer.