Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Bjuv och Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1960-09-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Bjuv där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 ska trivas.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Bjuv så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 och det finns flera företag som är det idag i Bjuv.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 042-83722.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Lars Linus -Bosson, Carl Magnus -Falck, Hans Peter -Nilsson, Björn Kent Peter -Sandberg, Lena Christina.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 är Andersson, Lars Linus som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Bosson, Carl Magnus som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Falck, Hans Peter som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Björn Kent Peter som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Lena Christina som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sara Ulrika som är född 1981 och har titeln SuppleantKristiansson, Ulf Christer Jörgen som är född 1963 och har titeln Suppleant, Magnusson, Karl Anders Ingemar som är född 1974 och har titeln Suppleant, Sundberg, Johanna Rebecka som är född 1980 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 2 har 743000-2035 som sitt organisationsnummer.