Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Bjuv som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 finns. I Bjuv så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Bjuv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 har idag 743000-2068 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Bjuvshus nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Kurth, Björn Olof som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Birthe som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Roskvist Henriksson, Jakob Robert som är född 1990 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jan Roland som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Winberg, Rolf Peter som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Billsten, Bengt Erik som är född 1935 och har titeln SuppleantKnutsson, Harriet Eva Marianne som är född 1961 och har titeln Suppleant, Larsson, John Sune som är född 1930 och har titeln Suppleant, Nilsson, Gösta Lennart Bertil som är född 1932 och har titeln Suppleant.