Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Bjuv som är den kommunen där Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening finns. I Bjuv så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Skolg. 9, 260 50, Billesholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 042-72430.

Bjuv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening har idag 769601-1688 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bagger, Belinda Caroline -Feldt, Pethra Ulrika Elisabeth är den som för stunden ansvarar för Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet enligt Montessoripedagogiken och att få till stånd fler montessoriförskolor och klasser i skolan och att informera om Montessoripedagogiken. Föreningen skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet. Barn kan antas från det de fyller två (2) år.

I Borstens Montessoriförening Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bagger, Belinda Caroline som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Feldt, Pethra Ulrika Elisabeth som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bodil Inger Maria som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Regnell, Mette Emine Olivia som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Pia Christel som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Edman, Janet Sofie Dorothy som är född 1978 och har titeln SuppleantHjälte, Jenny Iréne Charlott som är född 1973 och har titeln Suppleant, Johansson, Bernt Carl Fredrik som är född 1976 och har titeln Suppleant, .