bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby

Skåne län

Information

769603-9507 är organisationsnummer för bolaget bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Bjuv som är den kommunen som bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby finns i.

bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby har varit registrerat sedan 1999-02-17 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby är och det finns flera bolag i Bjuv som också är .

Firmatecknare för bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Eriksg. 5 A, 260 51, Ekeby

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Det finns olika personer som har en koppling med bostadsrättsföreningen Nya Valleberga i Ekeby och det är Ekström, My Pia Lena Annette som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Marie-Louise som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Mariana Ann-Louise som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Enevoldsen, Merri Inga-L Dahlqvist som är född 1955 och har titeln Suppleant, Lehto Gedda, Sari Susanna som är född 1972 och har titeln Revisor,