Ekeby Sparbank

Skåne län

Information

I Bjuv finns det ett Sparbank som heter Ekeby Sparbank. Det finns flera bolag som liknar Ekeby Sparbank i Skåne län. Bjuv är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Ekeby Sparbank är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1892-10-05 så har Ekeby Sparbank varit registrerat. Idag är Ekeby Sparbank och det finns fler bolag som är det i Bjuv.

Vill man komma i kontakt med Ekeby Sparbank så kan man gör det genom att posta ett brev till Storg. 14, 260 51, Ekeby. Vi ni istället prata med Ekeby Sparbank så kan ni göra det på 042-77220.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet ovh verksamhet som har ett naturligt samband med den. 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, faktura- belåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalning 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valuthandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 § 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt- rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkring 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbanken stiftades år 1892. Sparbankens verksamhetsområde omfattar Bjuv, Svalöv och Helsingborg kommuner. Sparbankens rörelse ska avse främst nämnda verksamhetsområde.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Thörning, Marianne Kristina som är född 1966 och har titeln VD, Mårtensson, Göran Stefan som är född 1959 och har titeln Ställföreträdande VD, Thörning, Marianne Kristina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Mats Allan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Persson, Bengt-Åke Lennart som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Fogelberg, Sussanne Ingbritt som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotHansson, Knut Jörgen Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Åke Ludvig som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindell, Gullvi Ingbritt Linnéa som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotMohlin, Ulf Staffan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotMårtensson, Göran Stefan som är född 1959 och har titeln SuppleantLarsson, Hans Erold som är född 1940 och har titeln SuppleantNovak, Maria Helena som är född 1967 och har titeln SuppleantPettersson, Boris Gert Lennart som är född 1943 och har titeln SuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorBerglund, Anders Tommy som är född 1950 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fogelberg, Sussanne Ingbritt -Hansson, Knut Jörgen Roland -Johansson, Karl Åke Ludvig -Johansson, Mats Allan -Larsson, Hans Erold -Lindell, Gullvi Ingbritt Linnéa -Mohlin, Ulf Staffan -Novak, Maria Helena -Persson, Bengt-Åke Lennart -Pettersson, Boris Gert Lennart eller en av dem i förening med en av -Mårtensson, Göran Stefan -Thörning, Marianne Kristina .

Ekeby Sparbank har 543002-7341 som sitt organisationsnummer.