Göranssons Anläggningar Aktiebolag

Skåne län

Information

Göranssons Anläggningar Aktiebolag är ett av många företag som finns i Bjuv. Det är nämligen den kommunen som Göranssons Anläggningar Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Göranssons Anläggningar Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Göranssons Anläggningar Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1983-04-14. Men sedan 1984-01-01 så har Göranssons Anläggningar Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Hedenv. 12, 267 90, Bjuv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Göranssons Anläggningar Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-74250.

Bjuv arbetar för att företag som Göranssons Anläggningar Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Göranssons Anläggningar Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva underhålls-, park- och trädgårdsanlägg- ningsarbeten, entreprenadmaskinarbeten, butiksförsäljning av blommor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Göranssons Anläggningar Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Göransson, Kerstin Siv-Britt -Göransson, Lars Peter -Göransson, Per Allan -Göransson, Per Anders.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Göranssons Anläggningar Aktiebolag och det är följande personer, Göransson, Per Allan som är född 1925 och har titeln Extern firmatecknare, Göransson, Per Anders som är född 1953 och har titeln VD, Göransson, Per Anders som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Lars Peter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Göransson, Kerstin Siv-Britt som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bengt Roger som är född 1944 och har titeln Revisor.Argelius, Anders Christer som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Yngve Lindells Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Göranssons Anläggningar Aktiebolag är 556227-7045.