BME Företagsråd Aktiebolag

Skåne län

Information

BME Företagsråd Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Bjuv som är den kommunen där BME Företagsråd Aktiebolag finns. I Bjuv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. BME Företagsråd Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket BME Företagsråd Aktiebolag har haft sedan 1995-01-01. BME Företagsråd Aktiebolag har funnits sedan och 1995-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till BME Företagsråd Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nybov. 14, 269 32, Båstad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0431-75864.

Bjuv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är BME Företagsråd Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

BME Företagsråd Aktiebolag har idag 556518-1608 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ekelund, Bruno Olof Lennart -Ekelund, Mona Gunnel Elisabet är den som för stunden ansvarar för BME Företagsråd Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i företagsledning, förvaltning av fastigheter och värdepapper, leasingverksamhet avseende bilar och datorer samt därmed förenlig verksamhet.

I BME Företagsråd Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekelund, Bruno Olof Lennart som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekelund, Mona Gunnel Elisabet som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekelund, Björn Olof Peter som är född 1961 och har titeln Suppleant, Rundqvist, Bo Ingvar Lennart som är född 1943 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor, .