Findus AB

Skåne län

Information

Findus AB är ett av många företag som finns i Bjuv. Det är nämligen den kommunen som Findus AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Findus AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1999-05-26. Men sedan 2000-12-14 så har Findus AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Billesholmsv. 4, 267 40, Bjuv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Findus AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-86000.

Bjuv arbetar för att företag som Findus AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Findus AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom tillhandahålla tjänster till bolag inom samma koncern samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Findus AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med en av -Larsson, Karl Erik -Tell, Mats Daniel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Findus AB och det är följande personer, Larsson, Karl Erik som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Tell, Mats Daniel som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Britton, Christopher Paul som är född och har titeln VD,Bosatt utomlands inom EES, Britton, Christopher Paul som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Ahlgren, Kent Anders Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Bergstrand, Björn Rutger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Karlsson, Cecilia som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Leadbeater, Stephen Paul som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Lundblad, Claes Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Jakobsson, Mona Bonde som är född 1956 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Johansen, Bettina som är född 1966 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.Lind, Britt Agneta som är född 1946 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant.PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.Jonséus Carlsvi, Eva Maria som är född 1968 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Findus AB är 556571-2709.